Predavanje dr Demira Firata u Američkom uglu

Demir Firat

Pozivamo vas na predavanje dr Demira Firata pod nazivom  Izbjeglička kriza u Evropi i njen globalni kontekst  koje će biti održano u ponedjeljak, 19. oktobra u 18h u prostorijama Američkog ugla na prvom spratu KIC-a ,,Budo Tomović”.

Bliski Istok se suočava sa jednom od najgorih humanitarnih kriza u svijetu u poslednjih pola vijeka.  Prije velikog talasa migracije ovog ljeta, više od četiri miliona Sirijaca napustilo je svoju zemlju, i bježeći od rata, izbjeglo u susjedne zemlje. Iako kriza traje mnogo duže, tek nakon što je počela da pogadja bogate zemlje Evrope, dospjela je u žižu interesovanja medjunarodne javnosti. Prezentacija dr Demira Firata baviće se uzrocima i efektima izbjegličke krize, njenim implikacijama po Evropu kao i pitanjem šta medjunarodna zajednica može da uradi kako bi pomogla da se kriza zaustavi.

Profesor doktor Demir Firat je profesor na Univerzitetu Oklahoma. U Crnoj Gori boravi posredsvom Fulbrajt stipendije, zahvaljujući kojoj će, u naredna dva semestra, predavati na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Glavne oblasti njegove ekspertize su međunarodne finansije i ekonomski razvoj sa fokusom na finansijsku globalizaciju, trgovinu i finansije, dugoročni razvoj i rast, razvoj političke ekonomije, i komparativni ekonomski razvoj Srednjeg istoka. Više informacija o predavaču na linku http://faculty-staff.ou.edu/D/Firat.Demir-1/