Prostori KIC-a

• KIC raspolaže sa pet sala za različitu namjenu

Velika sala uslužuje programe različite namjene: prikazivanje filmova, izvođenje koncerata i pozorišnih predstava, i održavanje drugih manifestacija (kongresi, svečane sjednice itd.). Ima 444 mjesta (parter: 380 balkon: 64), savremeno ozvučenje i tehniku za bioskop.

Velika sala

 

Sala DODEST nalazi se u suterenu zgrade, ima savremeno opremljenu bioskopsku salu sa 100 mjesta. Koristi se i kao sala za koncerte, pozorišne predstave i tribine/konferencije/promocije.

Sala Dodest Multimedijalna sala raspolaže sa 56 sjedišta i savremenom tehnikom za održavanje press konferencija, sastanaka, prezentacija.

MultimedijalnaMultimedijalna 2

U Sali za sastanke u suterenu zgrade održavaju se probe hora i Škola glume KIC-a.

Sala za vježbanje nalazi se u suterenu zgrade gdje se održavanju probe folklornog ansambla ,,Budo Tomović” radionice plesa, probe plesnih i pozorišnih projekata.

Terasa, na krovu zgrade, je jedinstven otvoreni prostor namijenjen održavanju koncerata, pozorišnih predstava i projekciji filmova tokom ljetnjih mjeseci.

Terasa KIC

Hol (namjena: izložbe fotografija, plakata, održavanje koktel prijema itd.)

Hol 2
Hol