Snežana Burzan

Snežana Burzan

Direktorica

kicpress@gmail.com 

 

Maja Popović

Maja Popović

Urednica muzičkog programa

kicmuzika@gmail.com

Elida Korać

Elida Korać

PR služba

kicpress@gmail.com 

 

Damir Hodžić

Damir Hodžić

Urednik likovnog programa

kiclikovni@gmail.com

Jelena Mugoša

Jelena Mugoša

Služba za finansije

finansijekic@gmail.com

Miodrag Miško Popović

Miodrag Miško Popović

Urednik filmskog programa

kicfilmski@gmail.com

Sanela Orahovac

Sanela Orahovac

PR služba

kicbudotomovic@gmail.com 

kicpress@gmail.com

 

Gvozdenija Šaćiri

Gvozdenija Šaćiri

Glavna organizatorka

kicorganizacija@gmail.com

Valentina Knežević

Valentina Knežević

Urednica informativno-edukativnog programa

kicknjizevni@gmail.com

Marica Čelebić

Marica Čelebić

Pravna služba

kicpravnasluzba@gmail.com